Vstupné a slevy

1. Vstupenky
Vstupenky na festival lze získat následujícím způsobem:
A. ON-LINE nákupem prostřednictvím našeho webu ve vstupenkové síti HKpoint

VÝHRADNÍM PARTNEREM PRO PRODEJ VSTUPENEK JE HKPOINT.CZ!
Nekupujte vstupenky od neautorizovaných prodejců, vyhnete se tak potížím s neplatnými vstupenkami!


B. Osobně na prodejních místech sítě HKpoint.

2. Slevy
Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50 % držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P, přičemž nárok na slevu je třeba doložit příslušným dokladem.